TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDRI | Salila salapan bulan, kampung cikatomas teu aya listrik, tur wargana mopoek lantaran akses listrikna pegat, balukar musibah taneuh ngiser.tapi kiwari, warga kampung cikatomas ngarasa reugreug, lantaran listrik geus bisa hurung deui di lemburna.