TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Nyanghareupan Taun Ajaran Anyar Dua Rebu Tujuh Belas, Warga Nu Baroga Budak Sakola Mimiti Nyaliar Kalengkepan Sakola Pikeun Barudakna,Ti Mimiti Baju Tas Buku Turta Kalengkepan Sejenna, Eta Hal Teh Jadi Berekah Pikeun Padagang Kalengkepan Sakola, Samalah Omsetna Ngajaul Ti Mimiti Saratus Tepi Ka Saratus Lima Puluh Persen Batan Sasari.