TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Jenglengan Situs Gunung Baud Titinggal Karajaan Kuta Tanggeuhan Di Kabupaten Cianjur Tacan Diguar Kalawan Hade Ku Pamarentah Di Sabudeureunana, Padahal Warga Di Eta Tempat Ngarasa Yakin, Rea Sajarah Karajaan Dina Abad Ka Salapan Samemeh Masehi Anu Nyamuni Di Situs Gunung Baud.