TP | BANDUNG TV | IWAN M RIDWAN | 2500 urang patandang croser, aub dina ngareuah-reuah kagiatan traill adventure anu ditaratas ku kodam 3 siliwangi, di lelewek Cipatat, kabupaten Bandung Barat. Eta para patandang croser ti sakuliah Jawa Barat teh, kudu nyorang jalur trak anu jauhna 60 kilometer, bari kaayaan jalanna anu pinuh ku leutak, kulak-kelok sarta ngaliwatan walungan. Teu saeutik patandang anu nyanghareupan rereged kawas motorna mogok jeung sajabana. Dina eta kagiatan traill adventure kiwari, patandang lain wae angota TNI, tapi masarakat umum ge aub dina eta ranggeuyan hut kodam tiga siliwangi anu ka 71 teh. Lian ti ngaleupaskeun karesep pikeun para anggota TNI, eta kagiatan trail adventure teh minangka ketak TNI ngaraketkeun diri ka masarakat enggoning ngajaga beungkeutan NKRI.