TP | BANDUNG TV | IWAN M RIDWAN | Manajer Humas PT. KAI DAOP 2 Bandung Joni Martinus nembrakeun, pikeun ngaronjatkeun pangladen ka masarakat, pihakna kiwari geus nyayagakeun karcis tambahan anu jumlahna nitih 40 rebuan. Pangna kitu, karcis ti mimiti H-4 tepi ka H+4 lebaran samalah aya sawatarana anu tepi ka H-,+7 pikeun karcis kareta reguler geus beak. Joni ngeceskeun, total karcis reguler anu disayagakeun ku PT. KAI DAOP 2 Bandung lian karcis tambahan, jumlahna aya kana 198 rebuna. Eta karcis kareta tambahan teh disayagakeun pikeun sajumlahing kareta, di antarana pikeun kareta lodaya, pasundan, lodaya selatan turta kareta sejenna.