TP | BANDUNG TV | IWAN M RIDWAN | Nya kawas kitu kaayaan runtah anu ngagugunung kitu wae di jalan Pasar Baleendah, kabupaten Bandung. Eta runtah teh dipariceun ku warga sabudeureunana turta nu tarumpak kendaraan anu ngahaja miceun runtah mangsa ngalalar ka eta lelewek. Sanajan geus remen diangkut, eta runtah teh ngagunung deui, ngagunung deui. Nu matak ngagugunung teh, runtah anu dipiceun teu sabanding jeung runtah anu diangkut. Lian ti di jalan katut pasar, runatah anu ngagugunung ge tembong di sajumlahing pamukiman warga. Lian ti matak sareukseuk nu nenjo, warga ge remen ngambeu bau anu nyegak .